– „Odkrywam Małopolskę” – Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Logo-Małopolska-V-RGB

Gmina Krościenko nad Dunajcem pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego środki finansowe na realizację projektu pn. „Odkrywam Małopolskę”.

Dofinansowanie w wysokości 12 600,00 zł przeznaczone zostało na realizację 8 jednodniowych wycieczek krajoznawczo-turystycznych dla uczniów 4 szkół podstawowych z terenu Gminy, tj.:

 1. do Krynicy Zdroju i Nowego Sącza dla 25 uczniów Szkoły Podstawowej w Grywałdzie,
 2. do Oświęcimia dla 19 uczniów Szkoły Podstawowej w Grywałdzie (transport),
 3. na Babia Górę dla 23 uczniów Szkoły Podstawowej w Grywałdzie (transport),
 4. do Wąwozu Homole dla 22 uczniów Szkoły Podstawowej w Grywałdzie (transport),
 5. do Krynicy Zdroju dla 36 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D,
 6. do Wieliczki i Krakowa dla 46 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D,
 7. do Oświęcimia dla 42 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 Szkoły Podstawowej w Krościenku n.D,
 8. Doliną Popradu dla 45 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Krościenku n.D oraz 44 uczniów Szkoły Podstawowej w Krośnicy.

Głównym celem realizacji projektu jest poznanie przez uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem bogactw Małopolski, rozwijanie turystyki szkolnej a także wsparcie lokalnych organizatorów turystyki (właścicieli obiektów, przewodników, przewoźników, instytucji kultury) oraz:

 • rozbudzenie zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi,
 • poszerzenie wiedzy z przedmiotów: historia, geografia, biologia, fizyka
 • integracja społeczności szkolnej,
 • wskazanie form aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • rozbudzenie ciekawości poznawczej,
 • zachęcenie do wspólnych rodzinnych wypraw,
 • uświadomienie i upowszechnienie wśród uczniów potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu połączonego z poznawaniem i odkrywaniem swojego regionu (historii, kultury i środowiska przyrodniczego),
 • kształtowanie u uczniów umiejętności korzystania z zasobów przyrody i kultury.

Łączny koszt realizacji projektu: 18 000,00 zł.

Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego: 12 600,00 zł.

Back to top