– Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Krościenko nad Dunajcem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że zmianie uległ wzór „Wniosku o wypłatę dodatku dla Gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła”. Druk wniosku obowiązuje od dnia 27 października 2022 r.

Adam Musiał
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku nad Dunajcem

Back to top