– Nowe wnioski o dodatki elektryczne (obowiązujące od 17 stycznia 2023 roku)

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 stycznia 2023 roku został zmieniony wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Nowy wzór znajduje się z załączeniu do niniejszej informacji.

W związku z występującymi wątpliwościami przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy wprowadzającej „dodatki elektryczne”, skorzystać ze wsparcia może gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym nie jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.), która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy.

Tylko do 1 lutego 2023 roku można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Back to top