– Noc Świętojańska – Wianki na Dunajcu

Wianki na Dunajcu

W ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020 Gmina Krościenko nad Dunajcem zrealizowała operację„ Noc Świętojańska-Wianki na Dunajcu.” Tematem Operacji była aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstwa na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów , w których skład wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Operacja realizowała Priorytet 6 PROW czyli aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw z zakresie rozwoju obszarów wiejskich w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

W ramach Operacji 17.06.2017r. w Amfiteatrze Pod wierzbą w Krościenku nad  Dunajcem odbyła się impreza „Noc Świętojańska-Wianki na Dunajcu”.

Efektem realizacji Operacji to rozbudzenie w grupach docelowych projektu poczucia przynależności lokalnej i integracji, ciekawa promocja terenu, uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego czasu, utrwalenie w pamięci starych zwyczajów, wzrost zainteresowania przynależnością do stowarzyszeń, wypracowanie formy stałej, dużej gminnej imprezy.

Wartość projektu 12 391,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich 10 591,00 zł

Back to top