– Muzyczna podróż z Romami

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku,gmina Krościenko w 2018 roku realizuje kolejny  projekt pn: Muzyczna podróż z Romami”

Projekt obejmuje prowadzenie zajęć muzycznych oraz tańca, śpiewu wśród dzieci polsko-romskich. Jest kontynuacją  projektu z 2016 i 2017 roku oraz zorganizowanie letniego  festiwalu kultury romskiej.  

Celem projektu  jest kształtowanie postaw tolerancji, umiejętności zgodnego współżycia mimo różnic kulturowych, sprzeciwu wobec przejawów ksenofobii i dyskryminacji.  

Projekt realizuje „Lokalny  program na rzecz integracji społecznej romskiej na lata 2017-2020 dla gminy Krościenko” przyjęty przez Radę Gminy

Wartość projektu:  45 000, 00 zł
Dofinansowanie:  45 000,00 zł   

Back to top