– Kultura i sport równych szans– kontynuacja projektu

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017 roku realizuje kolejny  projekt pn:KULTURA I SPORT RÓWNYCH SZANS kontynuacja projektu.

Projekt obejmuje prowadzenie zajęć muzycznych oraz tańca, śpiewu wśród dzieci polsko-romskich. Jest kontynuacją  projektu z 2016 r pn: Promocja kultury romskiej – kontynuacja projektu”. I projektu z  2015r.  pn: : Romowie są wśród nas” -zajęcia integracyjno-edukacyjne z tańca, śpiewu, gwary oraz kultywowanie tradycji romskiej wśród społeczności lokalnej.

Celem projektu  jest kształtowanie postaw tolerancji, umiejętności zgodnego współżycia mimo różnic kulturowych, sprzeciwu wobec przejawów ksenofobii i dyskryminacji.

Projekt realizuje „Lokalny  program na rzecz integracji społecznej romskiej na lata 2017-2020 dla gminy Krościenko” przyjęty przez Rade Gminy, który zawiera ofertę długofalowej, intensywnej i kompleksowej pomocy, dostosowanej do potrzeb konkretnych rodzin romskich, zamieszkujących na terenie gminy Krościenko,

Wartość projektu:  35 000, 00 zł

Dofinansowanie:  35 000,00 zł

Back to top