– Komunikat w sprawie gotówkowej wypłaty dodatku osłonowego oraz o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że dla osób, które nie wskazały nr konta bankowego, a złożyły wnioski o wypłatę dodatku osłonowego w terminie:

  • do dnia 31.01.2022 roku mają do odbioru wypłatę II raty dodatku osłonowego
  • do dnia 30-06-2022 roku mają do odbioru wypłatę

w kasie Pienińskiego Banku Spółdzielczego w Krościenku nad Dunajcem.

Jednocześnie informuje, że w przypadku gdy wnioskodawca złożył wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, a nie wskazał we wniosku adresu poczty elektronicznej, informacje o przyznaniu dodatku osłonowego można odbierać w siedzibie Ośrodka (pokój nr 18 w Ośrodku Zdrowia).

UWAGA !!!

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Back to top