– Komunikat Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Krościenko nad Dunajcem

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła możliwość starania się o dodatek dla gospodarstw domowych stosujących następujące rodzaje opału: pelet drzewny lub inne rodzaje biomasy, drewno kawałkowe, LPG, olej opałowy.

Jednocześnie artykuł 24 ustęp 14 ustawy wprowadził zapis, że wypłata dodatku nastąpi w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Jest to świadczenie finansowane ze środków budżetu państwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje jednak, że w związku z nieuzyskaniem do dnia dzisiejszego środków z budżetu państwa, nie może obecnie dokonać wypłat środków. Niezwłocznie po uzyskaniu środków z budżetu państwa zostaną wypłacone wnioski pozytywnie rozpatrzone.

Adam Musiał
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku nad Dunajcem

Back to top