– Dopłaty do: peletu, drewna kawałkowego, biomasy, oleju opałowego, LPG

Krościenko nad Dunajcem

W dniu 19 września w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazała się ustawa z dnia 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022, poz. 1967).

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Esperanto 2, pokój nr 18 (budynek Ośrodka Zdrowia).

Back to top