– Staw rekreacyjny z dotacją

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dotację celową w wysokości 255 000,00 zł na  realizację projektu pn.” „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na działce ewid.nr 10484/171, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krościenko nad Dunajcem” w ramach konkursu  „Małopolska

Infrastruktura rekreacyjno-sportowa „MIRS” 2024.

To kolejna inwestycja w promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia dla mieszkańców i turystów. Dzięki otrzymanej dotacji mieszkańcy gminy będą mogli  rozwijać sportowe pasje oraz aktywnie spędzać czas. Nowo powstała infrastruktura  sportowo-rekreacyjna poszerzy bazę obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie  gminy – informuje Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Back to top