– Rada Gminy

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 27 maja 2024 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad III Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sprawy bieżące i …

Najnowsza wiadomość Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent.

Back to top