– strefa urzedowa

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu dzisiejszym, to jest 18 października 2022 roku, wtorek) zostały wypłacone kolejne „dodatki węglowe” wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1692 z póżn.zm.).

Ogółem w dniu dzisiejszym zostały wypłacone 233 dodatki, na kwotę 699 000,00 złotych.

Adam Musiał

Kierownik Gminnego Ośrodka …

Nauczyciel….. to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza,musi pochodzić od uczących się.Taylor MacKenzie

13 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona z Pasowaniem na Ucznia Klasy I. Część artystyczną otworzył występ uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne w programie artystycznym. Ślubowanie to jedno z ważniejszych …

Niezwykły koncert najpiękniejszych pieśni i piosenek żydowskich pt. „Zachor znaczy pamiętaj”, wzbogacony o autentyczny humor żydowski odbył się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem. Na scenie zaprezentowali się znakomici artyści związani już od wielu lat ze sceną żydowską w Polsce. Można było podziwiać za śpiew Annę Cisak i Pawła Raifera …

Krościenko nad Dunajcem

WAŻNE

W dniu 20 września 2022 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o dodatku węglowym, które wydłużyły termin załatwienia spraw o dodatek węglowy z jednego, do dwóch miesięcy. Wprowadzono także zasadę zgodnie, z którą do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie stosuje się zmienione (nowe) przepisy. Zmiany są bardzo …

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty wszystkich szkół z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem.

Życzymy, aby Państwa praca otoczona była szacunkiem i uznaniem.

Pragniemy podziękować za troskę, poświęcenie oraz trud włożony w opiekę i kształcenie młodego pokolenia.

Życzymy Państwu wielu sukcesów zawodowych,  zadowolenia z wykonywanej pracy oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności …

Niezapomniany wieczór mogli spędzić wszyscy, którzy postanowili uczestniczyćw spotkaniu autorskim z Magdalena Wolińska-Riedi , jednej z 30 kobiet na świecie posiadającej obywatelstwo watykańskie. Rozmowę z autorką bestsellerowych książek o najmniejszym państwie świata prowadziła Krystyna Walosik, a słowo wstępne wygłosiła Weronika Walkowska.

Historia Pani Magdaleny jest fascynująca i niesamowita, ponieważ przez 16 lat mieszkała za Spiżową Bramą …

Back to top