– strefa urzedowa

Oficjalnie został zakończony projekt pn. „Twórczość artystyczna – drogą dla przyszłości”, realizowany przez Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem. Fundusze na niego pochodziły z Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach projektu młodzi Romowie nabywali nowe artystyczne umiejętności. Uczyli się szyć …

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu dzisiejszym, to jest 28 października 2022 roku, piątek) zostały wypłacone kolejne „dodatki węglowe” wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1692 z póżn.zm.).

Ogółem w dniu dzisiejszym zostały wypłacone 143 dodatki, na kwotę 429 000,00 złotych.

Adam Musiał Kierownik Gminnego …

Krościenko nad Dunajcem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że zmianie uległ wzór „Wniosku o wypłatę dodatku dla Gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła”. Druk wniosku obowiązuje od dnia 27 października 2022 r.

WNIOSEK-PELLET_27.10.2022-pop.docxPobierz

WNIOSEK-PELLET_27.10.2022-pop.pdfPobierz

Adam MusiałKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem

Kolejna odsłona kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi naszą bibliotekę lub Filię w Grywałdzie, otrzyma nieodpłatnie Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, przedszkolak otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem.

Dlaczego warto odwiedzać …

Krościenko nad Dunajcem

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła możliwość starania się o dodatek dla gospodarstw domowych stosujących następujące rodzaje opału: pelet drzewny lub inne rodzaje biomasy, drewno kawałkowe, LPG, olej opałowy.

Jednocześnie artykuł 24 ustęp 14 ustawy wprowadził zapis, że wypłata dodatku nastąpi w terminie miesiąca od …

Back to top