– Solidarnie i wspólnie dla Ukrainy

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z eskalacją działań wojennych na suwerenną Ukrainę spodziewany jest napływ dużej liczby uchodźców z obszarów objętych wojną.

Jako samorząd gminny zgodnie ze swoimi kompetencjami, przygotowujemy  się na zwiększony zakres zadań i potrzeb oraz pojawiające się sytuacje kryzysowe.

Zwracam się z prośbą do właścicieli pensjonatów, obiektów noclegowych oraz prywatnych osób pragnących pomóc o włączenie się w akcję tymczasowej lokacji uchodźców na terenie naszej gminy.

Wszystkich wyrażających chęć pomocy proszę o przesłanie informacji o :

  • dokładnej nazwie i adresie obiektu;
  • ilości możliwych do zaoferowania miejsc noclegowych;
  • możliwości zapewnienia posiłków w danym obiekcie z uwzględnieniem ciepłych posiłków,;
  • koszt osobo/dzień
  • terminie, do którego maksymalnie istnieje możliwość zakwaterowania uchodźców (data);
  • czasie na jaki możliwe jest wykorzystanie miejsc w obiekcie (np. 1 miesiąc, 2 tygodnie itp.);
  • danych kontaktowych do osoby, która będzie koordynować pobyt uchodźców w obiekcie.

Do tej pory wskazaliśmy już 98  miejsc noclegowych, ale w związku z eskalacją działań wojennych na Ukrainie i wciąż niepewną sytuację możliwy jest znaczny wzrost fali uchodźców z tego kraju i do tego Gmina musi być przygotowana.

 Jesteśmy świadkami wojny, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie. Nie możemy bezczynnie patrzeć, że niewinni ludzie cierpią, opuszczają swe domy, są w ogromnym niebezpieczeństwie. Potrzebują naszego wsparcia, bądźmy wrażliwi na krzywdę drugiego człowieka i nieśmy pomoc uchodźcom z Ukrainy

Informacje proszę przesyłać na adres: gmina@kroscienko.pl, fundusze@kroscienko.pl

Serdecznie dziękuję za wszystkie dotychczasowe działania, chęć pomocy i solidarność.

Działajmy wspólnie.

Back to top