– WAŻNY komunikat dot. zakwaterowania osób przybyłych z Ukrainy!

Zgodnie z aktualnymi informacjami dotyczącymi rozmieszczenia uchodźców, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem  informuje i wyjaśnia, iż osoby podejmujące indywidualne decyzje o przyjęciu do swoich domów i mieszkań, osób przybyłych na teren gminy Krościenko nad Dunajcem  z terenu objętego konfliktem zbrojnym,  muszą się liczyć z faktem, iż koszty związane z ich  pobytem w kwaterach prywatnych  nie będą refundowane z budżetu państwa oraz budżetu gminy.

Back to top