– Budowa mini boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem

W ramach w ramach Programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa  MIRS”  gmina Krościenko w 2019 roku realizuje  projekt pn: Budowa mini boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem

Celem projektu jest  poprawa jakości życia mieszkańców Gminy w zakresie sportu i rekreacji i stanowi cześć kompleksowej poprawy bazy sportowej na terenie Gminy

W ramach projektu powstanie   boisko sportowe do piłki nożnej    z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 23,00x 40,00m, co stanowi 100% części sportowej, ( całkowity wymiar ze strefą bezpieczeństwa 27,00x 46,00) Obiekt sportowy służyć będzie powszechnemu uprawianiu sportu i rekreacji.

Wartość  projektu:  371 000,00 zł 
Wysokość dofinansowania  – 136 000,00 zł.

Logo projektow wojewodztwa małopolskiego
Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „ Małopolska Infrastruktura rekreacyjno-s portowa- MIRS.
Back to top