– R. Zieliński

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, Krościenko n.D, ul. Rynek 35

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D poszukuje kandydata na:

stanowisko Asystent Rodziny

Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek 35

Praca na zastępstwo podczas nieobecności pracownika

Wymiar etatu: 1,0 etat, zatrudnienie:  od lipca/sierpnia 2021 roku.

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która;

1) posiada;

– posiada obywatelstwo polskie;

– posiada pełną zdolność …

Krościenko nad Dunajcem

Terminy składania wniosków na okres 2021/2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że  przyjmowane są na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 wnioski o ustalenie prawa do:

Zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,Specjalnego zasiłku dla opiekuna,Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Od dnia 1 lipca 2021 roku przyjmowane są wnioski wyłącznie w formie elektronicznej.

W wersji papierowej wnioski będzie można składać od dnia 1 …

,,Ceramiczne opowieści z Pienin’’ to nazwa zadania, które realizowane jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krościenku nad Dunajcem. Do tej pory odbyło się 6 spotkań dla dzieci i młodzieży, ale w okresie wakacyjnym zaproszone zostały również  osoby dorosłe i seniorzy  do biblioteki plenerowej, na 2-dniowe warsztaty pt. ,,Pejzaże pienińskie na glinie”.  

Uczestnicy spotkania, przekonali się, że …

Warsztaty z CERAMIKI –  2-5 sierpnia 2021r. Wiejski Ośrodek Kultury, ul. Os. Dłubacze 173 b, 34-452 Ochotnica Dolna

Zapraszamy wszystkich dorosłych w wieku 18+ do udziału w warsztatach CERAMIKI.

Zajęcia prowadzić będzie Pani Monika Ziemianek-Sztajer – z zawodu terapeuta zajęciowy, mieszka w Tylmanowej. Od 20 lat zajmuje się ceramiką artystyczną oraz masami plastycznymi. Jest samoukiem, niemniej wypracowany …

Warsztaty z HAFTOWANIA –  16-19 sierpnia 2021r. Koło Gospodyń Wiejskich w Maniowach ul. Pienińska 2a, 34-436 Maniowy.

Zapraszamy wszystkich dorosłych w wieku 18+ do udziału w warsztatach HAFTOWANIA.

Zajęcia prowadzić będzie Pani Maria Nowak – z wykształcenia technik nauk plastycznych, specjalność – tkactwo artystyczne. Mieszka w Sromowcach Wyżnych, uprawia hafciarstwo, malarstwo i tka gobeliny. Sztuka ludowa towarzyszy …

Back to top