– XXXII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam na XXXII Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w dniu 27 stycznia 2022 roku o godzinie 1200.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grywałd – Krośnica 1”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krościenko – Toporzysko”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gminnej nr 10484/131.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody przy zabytkowym kościele w Rynku w Krościenku nad Dunajcem.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w dyskusji jest zobligowany, zgodnie ze Statutem Gminy zgłosić Przewodniczącemu chęć zabrania głosu w dyskusji, do dnia 25.01.2022r. Zgłoszenia dokonujemy poprzez wysłanie e-maila na adres rada@kroscienko.pl. Uzyska on wtedy kod umożliwiający mu włączenie się do zdalnej sesji.

Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.

Przewodniczący Rady Gminy
GABRYŚ STANISŁAW

Back to top