– Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Krościenko n.D. za okres od 02-01-2022 do 31-03-2022

Lp.  Ochotnicza Straż Pożarna  Data zebraniaGodzinaMiejsce zebraniaOsoba z Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP obsługująca zebranie*
1.OSP Grywałd12.03.20221700remiza OSP GrywałdPiotr Ciężkowski, Piotr Oleś
2.OSP Hałuszowa05.03.20221700remiza OSP HałuszowaPiotr Ciężkowski, Piotr Oleś
3.OSP Kąty12.02.20221900remiza OSP KątyPiotr Ciężkowski, Piotr Oleś
4.OSP Krościenko n.D.26.02.20221700remiza OSP Krościenko n.D.Piotr Ciężkowski, Piotr Oleś
5.OSP Krośnica22.01.20221700remiza OSP KrośnicaPiotr Ciężkowski, Piotr Oleś
6.OSP Tylka19.02.20221700remiza OSP TylkaPiotr Ciężkowski, Piotr Oleś

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Krościenku n.D.
Piotr Ciężkowski

Back to top