– K.Waksmundzki

Do zdrojów

Trasa stworzona w ramach projektu “Pierścień św. Kingi”. Poznaj średniowieczny rodowód Bochni, Starego Sącza, Krościenka n. Dunajcem, Dębna i Wieliczki. Zwiedzaj zabytki i pomniki przeszłości, posłuchaj legend i opowieści związanych nie tylko z osobą św. Kingi. Jeśli interesujesz się historią – zajrzyj do Vademecum średniowiecznego. Postać księżnej Kingi to symbol średniowiecznego rozkwitu Małopolski, reform i …

Kapliczki w Pieninach

Trasa stworzona w ramach projektu “Pierścień św. Kingi”.
Poznaj średniowieczny rodowód Bochni, Starego Sącza, Krościenka n. Dunajcem, Dębna i Wieliczki. Zwiedzaj zabytki i pomniki przeszłości, posłuchaj legend i opowieści związanych nie tylko z osobą św. Kingi. Jeśli interesujesz się historią – zajrzyj do Vademecum średniowiecznego.

Postać księżnej Kingi to symbol średniowiecznego rozkwitu Małopolski, reform i przedsięwzięć, które …

Źródła uzdrowiskowe Stefan i Michalina

Zobacz trasę do źródeł “Stefan” i “Michalina”. Skład mineralny wód

ŹRÓDŁO MICHALINA:
1. kation Na+ 1226.0 mg/l
2. kation Ca++ 234.5 mg/l
3. kation Mg++ 58.4 mg/l
4. kation K+ 27.5 mg/l
5. kation Li+ 1.0 mg/l
6. anion HCO3- 2837.0 mg/l
7. anion Cl- 851.0 mg/l
8. anion SO4– 21.8 mg/l
9. anion Br- 3.3 mg/l
10. anion I- 0.6 mg/l
11. kwas metakrzemowy 27.6 mg/l
12. kwas ortoborowy 157.9 mg/l
13. wolny CO2 1705 mg/l
14. mineralizacja ogólna 5400 mg/l

ŹRÓDŁO STEFAN:
1. kation Na+ …

Logo projektów UE

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 działanie 11.2  Odnowa obszarów wiejskich  Gmina Krościenko  rozpoczyna realizacje projektu  pn: „Rewitalizację XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem”

Celem projektu  jest przebudowa. i rozbudowa. istniejącego obiektu dawnego Ratusza, w taki sposób aby stworzyć atrakcyjną przestrzeń …

Back to top