– 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – dyżur informacyjny

Dyżur informacyjny w Urzędzie Gminy:

  1. świadczenie wychowawcze 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 01 stycznia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
  2. Dodatek osłonowy od stycznia w Urzędzie Gminy – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  Krościenku nad Dunajcem.
  3. Centralna ewidencja emisyjności budynków.
  1. Od 1 stycznia 2022 r. świadczenie wychowawcze 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wypłacane będą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) otrzyma rodzic na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Świadczenie wychowawcze 500+ : od 1 stycznia 2022 r. mogą składać wnioski rodzice, którzy nie pobierali dotychczas świadczenia (głównie na nowo narodzone dzieci). Od 1 lutego 2022 r. do 31 maja 2022 r. mogą składać wnioski pozostali rodzice jako kontynuację pobierania świadczenia na kolejny okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Wnioski o świadczenia można złożyć tylko elektroniczne i wypłacane będą wyłącznie na konto bankowe. Zapraszamy do punktu mobilnego, w którym pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych i wysłaniu wniosku. Prosimy zabrać na spotkanie dowód osobisty i numer rachunku bankowego.

Mobilny punkt ZUS będzie działał w dniu 12 stycznia 2022r. w godz. 9.00-11.00, w Urzędzie Gminy – Krościenko nad Dunajcem ul. Rynek 35.  

  1. Dodatek osłonowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W dniu 12 stycznia 2022r. w godz. 9.00-11.00, w Urzędzie Gminy – Krościenko nad Dunajcem ul. Rynek 35.  Będzie można złożyć wniosek w formie papierowej, uzyskać informacje odnośnie wniosku (terminy składania, zasady wypłaty, osoby uprawnione).

  2. Przypominamy, że istnieje obowiązek złożenia deklaracji dot. użytkowanego źródła ciepła do Centralnej ewidencji emisyjności budynków. Obowiązek spoczywa na właścicielu nieruchomości. Warunkiem uzyskania zwiększonego dodatku osłonowego jest złożenie w/w deklaracji.
Back to top