– Nowa odzież specjalistyczna dla druhów z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem

W dniu 29 grudnia 2022 roku, w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem, odbyło się uroczyste przekazanie odzieży specjalistycznej, zakupionej dzięki udzielonej Gminie Krościenko nad Dunajcem pomocy finansowej, z budżetu Województwa Małopolskiego. Wójt Gminy – Jan Dyda, przekazał przedstawicielom Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych 18 kompletów odzieży specjalistycznej, w tym ubrania ochronne, rękawice, kominiarki, buty oraz hełmy. Doposażenie jednostki pozwoli strażakom na niesienie wszechstronnej, skutecznej pomocy poszkodowanym oraz umożliwi sprawne akcje ratownicze.

Koszt zakupu umundurowania wyniósł 60 552,00 złotych, w tym 37 265,00 złotych ze środkówbudżetu Województwa Małopolskiego oraz 23 287,00 złotych, ze środków własnych Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Podczas uroczystości, Wójt Gminy – Jan Dyda, podziękował strażakom za ofiarne niesienie pomocy potrzebującym. Zwrócił także uwagę na wszelkie działania, społecznie ważne dla lokalnych środowisk, jednocześnie prosząc druhów o dalsze działania oraz podtrzymywanie tradycji. Zapewniał również o kontynuowaniu współpracy i o wsparciu w dalszej służbie.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
Back to top