– Kolejna umowa z Polskieg Ładu podpisana

Miło nam poinformować, że zakończyła się procedura wyłonienia wykonawcy robót dla zadania „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami, pompownią ,oraz odtworzeniem nawierzchni na drogach  na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem”

Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa zadania:

Zad 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grywałd-etap III”

Zad 2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m .Krościenko nad Dunajcem-Łąkcica”

Gmina na ten cel otrzymała środki finansowe w wysokości 95 % wartości inwestycji  ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Kroscienko nad Dunajcem Jan Dyda  podpisał umowę z firmą usługi Sprzętowe i Budowlane „ALKOP” Aleksander Lachor  z siedzibą w Męcinie.

Zawarta umowa opiewa na kwotę 4 720 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie 2 letnim z terminem zakończenia do końca 2024 roku.

Jak informuje Wójt Gminy

„jest to już druga inwestycja realizowana z Polskiego Ładu. Kolejne inwestycje są w trakcie przygotowywania procedury przetargowej”

Zadania inwestycyjne realizowane jest  z pozyskanych  środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :Programu  Inwestycji Strategicznych.

K.Kubik

Back to top