– 2022 – lipiec

Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem informuje, że w dniu 01 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania ,celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę .

Apeluję do mieszkańców gminy, o nietraktowanie nadawanych sygnałów jako rzeczywistego zagrożenia.

Wójt GminyJan …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków …

W dniach 14-17 lipca bieżącego roku muzyka pienińska prosto z naszego Krościenka n. Dunajcem zawitała na Pomorze Zachodnie. Kapela Jaśka Kubika w składzie: Jan Kubik – prym i trąbita, Dariusz Gabryś – sekund oraz Marian Jarosz – basy i piszczałka, wraz z wirtuozem organów Markiem Stefańskim i ze znanym aktorem teatralnym i telewizyjnym Piotrem Cyrwusem …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zwraca się z prośbą do mieszkańców o  oszczędne gospodarowanie wodą i powstrzymanie się od jej zbędnego zużywania, w tym od podlewania trawników. Zmiany klimatyczne sprawiają, że już niedługo dostęp do bieżącej wody może nie być powszechnym standardem. Według powszechnie dostępnych danych niemal połowa ziemi rolnej i leśnej w naszym kraju …

Back to top