– 2022 – lipiec

Logo-Małopolska-V-RGB

Miło nam poinformować, że Koło Gospodyń Wiejskich w Grywałdzie „Zielony Las” decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26.07.2022 r. otrzymało dotację w wysokości 15 000,00 zł ramach konkursu „Etno Małopolska”.

W maju br. Koło Gospodyń Wiejskich przy pomocy Gminy Krościenko n.D złożyło wniosek do konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 …

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że dla osób, które nie wskazały nr konta bankowego, a złożyły wnioski o wypłatę dodatku osłonowego w terminie:

do dnia 31.01.2022 roku mają do odbioru wypłatę II raty dodatku osłonowegodo dnia 30-06-2022 roku mają do odbioru wypłatę

w kasie Pienińskiego Banku Spółdzielczego w Krościenku nad Dunajcem.

Jednocześnie informuje …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że po korekcie wniosku własnego w dniu 27.07.2022r …

biblioteka_logo

Miło nam przekazać informację, że Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem otrzymała 10 000 zł dofinansowania na nowości wydawnicze. Jest to rezultat pozytywnie rozpatrzonego wniosku jaki wysłała biblioteka do Ministerstwa.

Dotację otrzymano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Zadanie: dofinansowanie dla bibliotek publicznych …

Już 30 lipca 2022r. w Krościenku nad Dunajcem nad brzegiem Dunajca, w Skate Parku, odbędzie się II edycja jedynego na terenie powiatu nowotarskiego wydarzenia ekstremalnego w plenerze, prezentującego osiągnięcia zawodników takich dziedzin sportowych jak parkour, akrobatyka, freeruning, tricking.

Całość wydarzenia składa się z 3 etapów, z czego tylko pierwszy jest przeznaczony do imprezy otwartej, przeznaczonej dla …

W związku z ostatnimi przypadkami zatruć grzybami, przypominamy, że zbieranie grzybów wymaga wiedzy oraz doświadczenia! 

Pomocy w rozpoznawaniu grzybów udzielają:

Grzyboznawcy – posiadają uprawnienia do oceny grzybów świeżychi suszonych,Klasyfikatorzy grzybów – posiadają uprawnienia do oceny wyłącznie grzybów świeżych.

Wątpliwości dotyczące zebranych okazów można skonsultować z grzyboznawcą Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu, który udziela porad grzybowych w zakresie określania przynależności …

Back to top