– 2021 – lipiec

,,Ceramiczne opowieści z Pienin’’ to nazwa zadania, które realizowane jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krościenku nad Dunajcem. Do tej pory odbyło się 6 spotkań dla dzieci i młodzieży, ale w okresie wakacyjnym zaproszone zostały również  osoby dorosłe i seniorzy  do biblioteki plenerowej, na 2-dniowe warsztaty pt. ,,Pejzaże pienińskie na glinie”.  

Uczestnicy spotkania, przekonali się, że …

Warsztaty z CERAMIKI –  2-5 sierpnia 2021r. Wiejski Ośrodek Kultury, ul. Os. Dłubacze 173 b, 34-452 Ochotnica Dolna

Zapraszamy wszystkich dorosłych w wieku 18+ do udziału w warsztatach CERAMIKI.

Zajęcia prowadzić będzie Pani Monika Ziemianek-Sztajer – z zawodu terapeuta zajęciowy, mieszka w Tylmanowej. Od 20 lat zajmuje się ceramiką artystyczną oraz masami plastycznymi. Jest samoukiem, niemniej wypracowany …

Warsztaty z HAFTOWANIA –  16-19 sierpnia 2021r. Koło Gospodyń Wiejskich w Maniowach ul. Pienińska 2a, 34-436 Maniowy.

Zapraszamy wszystkich dorosłych w wieku 18+ do udziału w warsztatach HAFTOWANIA.

Zajęcia prowadzić będzie Pani Maria Nowak – z wykształcenia technik nauk plastycznych, specjalność – tkactwo artystyczne. Mieszka w Sromowcach Wyżnych, uprawia hafciarstwo, malarstwo i tka gobeliny. Sztuka ludowa towarzyszy …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje mieszkańców i turystów, że został zlikwidowany znak „zakaz ruchu rowerów” na ul. Kras. Obecnie ruch rowerowy jest dozwolony na całej długości ulicy, poruszamy się tylko po drodze publicznej. Należy także przestrzegać zasad obowiązujących w Pienińskim Parku Narodowym służących ochronie tych cennych przyrodniczo terenów. 

Back to top