– 2021 – lipiec

Zapraszamy wszystkich na Jarmark Krościeński 24 lipca 2021 – Amfiteatr „Pod wierzbą” w programie:„Pienińskie Nucicki”, „Małe Pieniny”, „Pienińskie Śpasy”, „Orkiestra Dęta OSP Krościenko”, Góralski Kabaret „Truteń”, Zespół „Gronicki”

Tłumnie przybyli nie tylko mieszkańcy, ale i turyści oraz goście z sąsiednich miejscowości na Piknik Rodzinny w stolicy Pienin. Został on zorganizowany w przepięknej scenerii amfiteatru „Pod Wierzbą”, tuż obok malowniczego Dunajca.

Na scenie zaprezentowała się znakomita licząca już blisko 100 lat Orkiestra Dęta OSP z Krościenka nad Dunajcem.  W 2018 roku hucznie obchodziła ona jubileusz …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje że w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024” Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa …

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, Krościenko n.D, ul. Rynek 35

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D poszukuje kandydata na:

stanowisko Asystent Rodziny

Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek 35

Praca na zastępstwo podczas nieobecności pracownika

Wymiar etatu: 1,0 etat, zatrudnienie:  od lipca/sierpnia 2021 roku.

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która;

1) posiada;

– posiada obywatelstwo polskie;

– posiada pełną zdolność …

Krościenko nad Dunajcem

Terminy składania wniosków na okres 2021/2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że  przyjmowane są na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 wnioski o ustalenie prawa do:

Zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,Specjalnego zasiłku dla opiekuna,Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Od dnia 1 lipca 2021 roku przyjmowane są wnioski wyłącznie w formie elektronicznej.

W wersji papierowej wnioski będzie można składać od dnia 1 …

Back to top