– Referat inwestycji i infrastruktury.


Symbol usługi: RI-G-1

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (założenie firmy, zmiana wpisu, likwidacja działalności)

Karta informacyjna

Działalność gospodarcza


Symbol usługi: RI-A-1

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Karta informacyjna


Symbol usługi: RI-A-2

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną i podawanie w lokalach gastronomicznych napojów alkoholowych

Karta informacyjna


Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową  (sprzedaż – sprzedaż
i podawanie) napojów alkoholowych  w trakcie trwania imprezy na wolnym powietrzu.

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krościenku o podjecie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Wniosek o zmianę/dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy Krościenko

Back to top