– Wyróżnione informacje

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że  Gmina realizuje Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023”

W ramach Programu mieszkańcy Gminy Krościenko nad Dunajcem mogą uzyskać – tzw. „opaski bezpieczeństwa”.

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami …

Rozpoczęły się prace związane z powstaniem pumptracka o nawierzchni bitumicznej. Tor rowerowy znajdzie się w sąsiedztwie ścieżki pieszo-rowerowej Velo Dunajec przy ul. Jana III Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem”.

Jak informuje Wójt Gminy „nowe miejsce rekreacji na otwartym powietrzu przeznaczone będzie do nieodpłatnego uprawiania sportu i rekreacji. Udostępniane będzie różnym grupom użytkowników w każdym wieku – …

Krościenko nad Dunajcem

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu i Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu zwrócił się do Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem  z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w …

Krościenko nad Dunajcem

Dobiegł końca okres obowiązywania „Strategii Rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem” opracowanej na lata 2015 – 2022. Data ta zbiega się także z aktywnym wejściem w nowy okres programowania w Unii Europejskiej. Stąd konieczność przygotowania nowej strategii na lata 2023 – 2030.

Planowanie strategiczne tym różni się od planowania bieżącego czy operacyjnego, że wybiega mocno w przyszłość …

Krościenko nad Dunajcem

Urząd Gminy w Krościenku przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem, że dnia 31 maja 2023 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Brak wniesienia …

Back to top