– Wyróżnione informacje

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że osoby fizyczne zainteresowane zakupem węgla (groszek, orzech) na potrzeby własnego gospodarstwa domowego po preferencyjnej cenie 2200 zł za tonę brutto proszone są o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem pod nr tel. 18 262 30 09 wew. 14 lub 11, w godz. 730 do1530 …

Krościenko nad Dunajcem

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła możliwość starania się o dodatek dla gospodarstw domowych stosujących następujące rodzaje opału: pelet drzewny lub inne rodzaje biomasy, drewno kawałkowe, LPG, olej opałowy.

Jednocześnie artykuł 24 ustęp 14 ustawy wprowadził zapis, że wypłata dodatku nastąpi w terminie miesiąca od …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 października 2022 roku o godzinie 1300 odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie …

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zwraca się z prośbą o wsparcie Rodziny z Krośnicy, której w dniu 11 października br. spłonął dom. Na pomoc czeka małżeństwo z dwiema małymi córeczkami. Trudną sytuację potęguje fakt, iż młodsza córka- Milenka choruje na ciężką chorobę, jaką jest białaczka.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż prowadzona jest zbiórka na odbudowę domu na …

Uroczyście uczczono Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych w Krościenku nad Dunajcem, obchodzony w rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności”.

Pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki zamordowanego bestialsko 19 października 1984 roku przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa wieniec złożyli: poseł Anna Paluch wraz z wójtem Janem Dydą. Towarzyszyli im także sekretarz gminy Dorota Jurkiewicz, Anna Gębacz – …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że istnieje obecnie możliwość złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi, tzw. podmioty wrażliwe, z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wsparcie nie dotyczy podmiotów korzystających z ciepła systemowego lub których kocioł/piec gazowy jest podłączony do sieci gazowej.

Pomiotami wrażliwymi zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 …

Back to top