– Wyróżnione informacje

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać …

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem  informuje, iż ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadza m.in. nowe świadczenie w formie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku …

Krościenko nad Dunajcem

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Krościenko nad Dunajcem na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 będzie trwać od 1 – 17 marca 2023 roku.

Kryteria i zasady rekrutacji – dokumenty do pobrania:

Terminy dokonywania czynności …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w roku 2023.

§ 1. Przedmiot zgłaszanych wniosków:

Nabór wniosków dotyczy realizacji zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez:

poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych,poprawę kondycji fizycznej mieszkańców …

Darmowa jazda na łyżwach dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem w okresie ferii zimowych – z taką propozycją wychodzi Gmina Krościenko nad Dunajcem.

Uczniowie, którzy w szkołach zadeklarowali chęć skorzystania z tej atrakcji, mogą to zrobić od 28 stycznia do 12 lutego 2023 roku.

Jak informuje Wójt Gminy Jan Dyda – dzieci …

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 stycznia 2023 roku został zmieniony wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Nowy wzór znajduje się z załączeniu do niniejszej informacji.

W związku z występującymi wątpliwościami przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy wprowadzającej „dodatki elektryczne”, skorzystać ze wsparcia może …

Back to top