– Wyróżnione informacje

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu dzisiejszym (28 września 2022 roku  środa) zostaną wypłacone pierwsze „dodatki węglowe” wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1692 z póżn.zm.).

Ogółem w dniu dzisiejszym zostanie wypłaconych 459 dodatków, na kwotę 1 377 000,00 złotych.

Adam Musiał KierownikGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej …

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zaprasza wszystkich mieszkańców wsi Grywałd i Krośnica zainteresowanych wymianą starych nieefektywnych źródeł ogrzewania wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące biomasę lub odnawialne źródła energii (OZE) na spotkanie, które odbędzie się w dniu 29.09.2022 r. (czwartek) o godz. 1530 w Sali OSP w Grywałdzie. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane założenia i …

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych wymianą starych nieefektywnych źródeł ogrzewania wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące biomasę lub odnawialne źródła energii (OZE) na spotkanie, które odbędzie się w dniu 22.09.2022 r. (czwartek) o godz. 1600 w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane założenia i bieżące …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż drewna na pniu w lesie gminnym położonym w m.Krościenko nad Dunajcem (Wzory, Koszarnik) na dz.ew. nr 2857/6 o pow. 29,8331ha, dz. ew. nr.2755 o pow. 2,7078ha, dz. ew. nr 2756 o pow. 1,535ha, nr ew.2754 o pow. 0,7549ha, nr ew.2758 pow.0,0,6436ha,),

I. Charakterystyka przedmiotu przetargu:

Sprzedaż …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem do konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023,  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Uwagi …

Krościenko nad Dunajcem

W dniu 19 września w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazała się ustawa z dnia 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022, poz. 1967).

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych …

Back to top