– Wyróżnione informacje

Krościenko nad Dunajcem

Urząd Gminy w Krościenku informuje przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem, że w dniu 31 maja 2022 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Jednocześnie przypominam, iż przypadku niedokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 maja 2022 roku o  godzinie 1200 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie sięw sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie …

Krościenko nad Dunajcem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że w dniach od 9.05 2022 – do dnia 13.05.2022 roku wydawane są Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących dla OSÓB Z UKRAINY .  Skierowanie można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej …

Podniośle uczczono 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Krościenku nad Dunajcem. Była uroczysta msza święta,  montaż słowno – muzyczny oraz przemarsz przez centrum miejscowości na Rynek.  

Uroczystości rozpoczęły się z udziałem licznych pocztów sztandarowych w kościele parafialnym pw. Chrystusa Dobrego Pasterza. W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz gminy na czele z wójtem Janem Dydą, poseł …

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. ( Dz. U. z 2022r. poz.17),  kwalifikacja wojskowa dla gminy Krościenko n.D zostanie przeprowadzona w dniach 23- 24 maj 2022r ( kwalifikacja dla kobiet 08.06.2022 )

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji: ul. Bolesława …

Back to top