– Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów

Wójt Stanisław Tkaczyk wraz z wicewójt Eweliną Dydą 5 czerwca uczestniczyli w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Krakowie.

W spotkaniu, które odbyło się w Tauron Arenie, brali udział także marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka.

Poruszono wiele bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem samorządów. Omówiono prace związane z perspektywą finansową na lata 2021 – 2027. Mówiono także o finansowaniu samorządów w kontekście proponowanych zmian dotyczących dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Marszałek Witold Kozłowski gratulował dotychczasowym włodarzom za to, ze po raz kolejny zdobyli zaufanie swych wyborców, ale także nowo wybranym, którzy zaczynają dopiero swa przygodę z samorządem.  Marszałek zaprezentował także raport o stanie województwa za rok 2023.  Podkreślił, że dochody budżetu województwa wyniosły 2 663 mld złotych, co pozwoliło na zajęcie trzeciego miejsca w kraju, po Mazowszu i Śląsku. – Wydatki naszego województwa wyniosły 2 781 mld zł, a tym samym zajęliśmy drugie miejsce po Mazowszu. Ponadto utrzymaliśmy pozycję ratingową na poziomie ratingu dla kraju – na poziomie A – podkreślił marszałek Kozłowski.

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działa przy Forum Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji od 2000 roku. Teraz gromadzi ono 174 członków, którzy spotykają się co miesiąc na zjazdach. Dzisiejsze Forum było pierwszym w nowej kadencji samorządowej.

(BES)

Fot. Urząd Marszałkowski

Back to top