– Wójt na ogólnopolskiej konferencji

Wójt Stanisław Tkaczyk bierze udział w dwudniowej II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej pt. „Hydroinżyniernia i bezpieczeństwo wodne.” Odbywa się ona w Krakowie i w Dobczycach pod patronatem honorowym rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja Szaroty. Jej tematem wiodącym jest retencja w skali makro i mikro.

Dziś, podobnie jak wczoraj, są trzy sesje plenarne konferencji. Ich główną tematyką są zasoby wodne Polski, które cechują się dużą zmiennością sezonową i nierównomiernością rozmieszczenia terytorialnego. Otóż okazuje się, że wody jest nie tylko coraz mniej, a jest równocześnie coraz bardziej zanieczyszczona. To dlatego podczas konferencji były liczne tematy związane z nowymi sposobami jej wykorzystania w nowych warunkach klimatycznych.

Dziś Dawid Szpak w Politechniki Rzeszowskiej poruszył temat podatności systemu wodociągowego na wystąpienie sytuacji kryzysowej, z kolei o zaopatrzeniu w wodę w sytuacji kryzysowej mówił Zenon Świgoń (PZiTS), a o propozycji metod wyznaczenia pojemności awaryjnej zbiornika wodociągowego – Magdalena Sęk z Politechniki Rzeszowskiej.

Były też tematy związane bezpośrednio z wodociągami w Krakowie. Poruszono także na kolejnej sesji tematy związane ze zbiornikiem w Dobczycach i tzw. bezpieczną Wisłą. W sesji VI zastanawiono się, czy wyłącznie zmiany klimatyczne odpowiadają za zmniejszenie się potencjału retencyjnego zlewni? Temat ten podjęli wspólnie Jakub Wojkowski, Andrzej Wałęga i Dariusz Młyński z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Artur Radecki – Pawlik z Politechnik Krakowskiej, Tomas Lepeska z Politechniki w Zvoleniu, Mikołaj Piniewski z SGGW w Warszawie oraz Zbigniew W. Kundzewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Tematów poruszanych na konferencji jest wielka mnogość i część z nich na pewno będzie mogła być wykorzystana w gminie Krościenko nad Dunajcem, która leży przecież nie tylko nad Dunajcem, ale i wieloma innymi okolicznymi rzeczkami i potokami, które zasilają  przecież Wisłę. Wójt Stanisław Tkaczyk dlatego podczas konferencji spotkał się z: dr hab. inż. Andrzejem Wałęgą, prof. URK, dyrektorem Marcinem Łukasiewiczem z Wodociągów Miasta Krakowa, Radosławem Radoniem, dyrektorem RZGW w Krakowie oraz Wojciechem Kozakiem, dyrektorem oddziału Wód Polskich w Krakowie.

Organizatorami konferencji są: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, wydział inżynierii środowiska i energetyki, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wodociągi Miasta Krakowa, patronat honorowy sprawuje Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, a patronat lokalny Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, oddział Kraków oraz Kraków Klimat-Energia-Gospodarka Wodna Urząd Miasta Krakowa.

(BES)

Back to top