– Wyróżnione informacje

W ramach realizacji projektu pn: „Rewitalizacja XIX-wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem”, który wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 rozstrzygnięto już wszystkie postępowania przetargowe na wyposażenie Centrum Kultury i Promocji w Krościenku.

Wyposażenie dostarczane było sukcesywnie. Tym razem z pozyskanych środków w ramach RPOWM …

Krościenko nad Dunajcem

Zebranie wiejskie Sołectwa Krościenko – Centrum odbędzie się 14 września 2021 roku o godzinie 1700 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem (sala widowiskowa – parter).

Porządek obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku określającego zadania do wykonania w sołectwie w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                   Sołtys Sołectwa Krościenko – Centrum                                                                                   …

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zaprasza mieszkańców Krościenka nad Dunajcem na spotkanie informacyjne dotyczące rozbudowy sieci gazowej w Krościenku nad Dunajcem.

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa przedstawi zakres projektowanej linii gazowej oraz bieżące zaangażowanie w rozbudowę linii na ul. Flisaków Pienińskich, ul. Św. Kingi oraz ul. Jagiellońskiej w Krościenku nad Dunajcem.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 września …

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 stycznia 2021r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. ( Dz. U. z 2021r. poz.47), kwalifikacja wojskowa na terytorium Województwa Małopolskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 09 sierpnia do 19 listopada 2021 r.

Kwalifikacja wojskowa dla gminy Krościenko n.D zostanie …

Program dobry start 300+

Od 1 lipca 2021 r. świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie na konto bankowe.

Wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ można złożyć tylko elektroniczne.

Zapraszamy do punktu mobilnego, w którym pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych i wysłaniu wniosku o świadczenie 300+.

Żeby założyć konto na PUE …

Logo-Małopolska-V-RGB

Wójt Gminy podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na wykonanie zadania pn: ”Zagospodarowanie skarpy przy ul. Zdrojowej obok kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w sołectwie Krościenko-Zawodzie – etap I. Zadanie dofinansowane jest Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2021”.

Zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem do konkursu w oparciu o kryteria konkursowe i punktową skalę ocen określoną w regulaminie gminie Krościenko została przyznana …

Back to top