– Wyróżnione informacje

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 czerwca 2023 roku o godzinie 1300 odbędzie się L Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje …

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy podpisał umowę za zadanie pn: „Poprawa warunków przestrzennych i infrastrukturalnych na osiedlu romskim w gminie Krościenko nad Dunajcem poprzez budowę chodnika- Etap III. Wykonawcą zadania jest firma ZIBUD z Kamienicy.

Jest to już trzeci etap zadania, które realizowane jest sukcesywnie od 2021 roku.

„Droga 969 jest drogą wojewódzką łączącą Zakopane z Nowym …

Uroczyście została otwarta Aleja Dziewolskich, dawnych właścicieli Dominum Krościenko nad Dunajcem, prowadząca do źródeł wód mineralnych Stefan i Michalina. Wydarzenie odbyło się z udziałem licznych gości i potomków Hieronima Dziewolskiego, dzięki któremu w 1862 roku Krościenko otrzymało oficjalny status uzdrowiska, nadany przez Komisję Balneologiczną. Goście przybyli z różnych stron Polski i świata.  

– Cieszę się …

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że  Gmina realizuje Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023”

W ramach Programu mieszkańcy Gminy Krościenko nad Dunajcem mogą uzyskać – tzw. „opaski bezpieczeństwa”.

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami …

Rozpoczęły się prace związane z powstaniem pumptracka o nawierzchni bitumicznej. Tor rowerowy znajdzie się w sąsiedztwie ścieżki pieszo-rowerowej Velo Dunajec przy ul. Jana III Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem”.

Jak informuje Wójt Gminy „nowe miejsce rekreacji na otwartym powietrzu przeznaczone będzie do nieodpłatnego uprawiania sportu i rekreacji. Udostępniane będzie różnym grupom użytkowników w każdym wieku – …

Krościenko nad Dunajcem

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu i Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu zwrócił się do Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem  z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w …

Back to top