– Wyróżnione informacje

Krościenko nad Dunajcem

Informujemy, że pierwsze posiedzenie wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego odbędzie się w dniu 24 maja 2024 r. (piątek) o godz. 16:00 w Sali Widowiskowej przy Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 34. Obecność obowiązkowa.

Zgodnie z art. 182 § …

Krościenko nad Dunajcem

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem oraz pracowników tych punktów na nieodpłatne szkolenie dotyczące obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych oraz kontrolą punktów sprzedaży.

Szkolenie odbędzie się w sali widowiskowej budynku Urzędu Gminy Krościenko n …

Pierwsza uroczysta sesja Rady Gminy nowej kadencji w Krościenku nad Dunajcem zgromadziła nie tylko nowe i odchodzące władze na czele z nowo wybranym wójtem Stanisławem Tkaczykiem i jego poprzednikiem Janem Dydą, ale także licznych znakomitych gości i mieszkańców.

– Bycie radnym to powód do dumy, ale i ciężkiej wytężonej pracy na rzecz mieszkańców – mówiła Maria …

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 07.05.2024 r. o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.

Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krościenku nad Dunajcem i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Złożenie ślubowania …

Back to top