– Wyróżnione informacje

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem podpisał umowę z firmą KROCZ- BUD Krocz i Buduj, Szczepan Kroczek z Gorlic na realizację inwestycji pn. „Modernizacja/remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem”. W ramach zadania zostanie zmodernizowanych 18 dróg  na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem tj:

Sołectwo Krościenko Centrum: ul.Mickiewicza, ul. Lubań, ul. Pryczków

Sołectwo …

Krościenko nad Dunajcem

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała grant w wysokości 50 tys. złotych w ramach projektu pn. “Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskiej dla Ukrainy.Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” (15 Oś Priorytetowa REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym– wsparcie grantowe dla NGO oraz JST) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na …

W dniu 15 marca br. na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

W eliminacjach tych wzięło udział dziewięcioro uczniów klas I-IV szkół podstawowych, jedenaścioro uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz czworo uczniów szkół ponadpodstawowych, zwycięzców eliminacji na szczeblu szkolnym.

Komisję egzaminacyjną powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym …

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem – Jan Dyda, przekazał przedstawicielom Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Grywałdzie kamerę termowizyjną oraz działko wodno-pianowe. Przekazanie sprzętu miało miejsce podczas Walnego Zebrania członków OSP Grywałd, które odbywało się w dniu 25 lutego 2023 roku. Wójt Gminy podziękował strażakom za ofiarne niesienie pomocy, zapewniając również o dalszej współpracy i wsparciu …

Krościenko nad Dunajcem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami …

Ruszy już wkrótce budowa kładki na Dunajcu. Uzupełni ona trasy rowerowe VeloDunajec. Dziś w Krościenku nad Dunajcem odbyło się uroczyste przekazanie umowy z udziałem marszałka Witolda Kozłowskiego, wójta Jana Dydy, radnych gminy Krościenko nad Dunajcem i licznych zaproszonych gości, w tym parlamentarzystów poseł Anny Paluch i senatora Jana Hamerskiego.

Kładka będzie nawiązywała do tej, która została …

Back to top