– Wyróżnione informacje

Szanowni Państwo,

w okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu …

Krościenko nad Dunajcem

W ramach wsparcia można skorzystać z pomocy specjalistów z wieloletnim, dużym doświadczeniem: Pani Marzeny Bandyk (PUNKT POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ) oraz Pani Katarzyny Kuziel-Rachwał (PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN). W Ośrodku Pomocy Społecznej można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy osób zatrudnionych w Punkcie.

Zadania realizowane przez GOPS zostały sfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w …

Krościenko nad Dunajcem

W dniu wczorajszym Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem z inicjatywy Wójta Gminy podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Uchwała  zwalnia przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy …

Znamy już wyniki naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Gmina Krościenko otrzymała 2 547 165, 00zł na rozwój turystyki.  Pozyskane środki zgodnie ze złożonym wnioskiem przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenu na ogólnodostępną strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą na bulwarach w Krościenku-etap II, oraz budowę regionalnego targowiska i zagospodarowanie terenów gminnych na miejsca handlowe …

Back to top