– Wyróżnione informacje

Mieszkańcy Krośnicy mogą już bez utrudnień korzystać z nowych atrakcji, które wykonane zostały przySzkole Podstawowej w Krośnicy. W dniu dzisiejszym, odbył się odbiór strefy sportowo-rekreacyjnej.

W ramach zagospodarowania działki powstało miejsce do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu z boiskiem do badmintona, zamontowane zostały urządzenia do street workout, wykonana została bieżnia z piaskownicą do skoku w dal …

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem przypomina, że 30 czerwca 2022 r. mija termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła jakie są wykorzystywane w budynkach.

Każdy właściciel/zarządca budynku jest obowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu: Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Stosowanie złej jakości opału, używanie niesprawnych i przestarzałych kotłów …

W ubiegłą środę, tj. 15 czerwca w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem, odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśniczy. Wójt Gminy Jan Dyda, przekazał przedstawicielom Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Grywałdzie, między innymi: defibrylator, węże do motopompy, kurtynę wodną, prądownicę oraz latarki. Doposażenie jednostki pozwoli strażakom na niesienie wszechstronnej, skutecznej pomocy poszkodowanym oraz umożliwi sprawne akcje ratownicze.

Koszt …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 czerwca 2022 roku o godzinie 1200 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w   Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla …

Back to top