– Informacje urzędowe

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 roku o godzinie 1300, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący KomisjiMARIAN KUNDZIARZ

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 503) Urząd Gminy w Krościenku n.D. zawiadamia, że w dniu 29.03.2022r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

„Budowa asfaltowych torów rowerowych typu pumptrack- …

Krościenko nad Dunajcem

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że wydane zostało postanowienie o sprostowaniu i wyjaśnieniu treści decyzji  w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji dla zadania: „zagospodarowanie terenów gminnych na miejsca handlowe wraz z …

Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem informuje, iż w celu rozpoznania ilości aktualnie przebywających osób z Ukrainy na terenie, gmina ma obowiązek prowadzenia rejestru obiektów, które przyjęły uchodźców z Ukrainy oraz podawania aktualnej ilości osób przebywających w obiektach (pensjonatach, obiektach agroturystycznych i domach prywatnych) na terenie gminy.

Jeśli w Twoim obiekcie przebywają osoby uciekające przed konfliktem …

Back to top