– Informacje urzędowe

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem
oferuje
do wynajmu w drodze publicznego przetargu ustnego na okres 3 lat lokale użytkowe położone w Krościenku nad Dunajcem przy Rynek 35 (na parterze ratusza).Położenie, układ pomieszczeń przedstawia załącznik graficzny nr 1.
Lokale do wynajęcia Rynek 35

Nr lokalu

Powierzchnia
całkowita w m2

Wyposażenie

Przeznaczanie

Media

Lokal nr 1

23,65

bez samodzielnych sanitariatów-możliwość korzystania z WC ogólnodostępnego

Prowadzenie działalności handlowej, usługowej
(za wyjątkiem usług …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z póz. zm.) Urząd  Gminy w Krościenku nad Dunajcem  zawiadamia, że w dniu 05.01.2021r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z póz. zm.) Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem zawiadamia, że w dniu 23.12.2020r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

„Budowa sieci gazowej średniego …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o  zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia …

Back to top