– Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 22 lutego 2021 roku o godzinie 1200, w  Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala  widowiskowa – parter).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXIII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
SKUBISZ GERWAZY   


Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 roku o godzinie 1400,  w  Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala widowiskowa – parter).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXIII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
CHROBAK JAN


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 roku o  godzinie 1300, w  Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja nt. podziału działki o nr 1675/6 w Sołectwie Krośnica, celem sprawdzenia zasadności i celowości podjętych działań i poniesionych kosztów w tym zakresie. 
 4. Informacja nt. rozpoczęcia działalności PSZOK, informacja i sposoby realizacji ściągalności zaległych opłat za odpady komunalne.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
KUBIK NATALIA


Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 roku o  godzinie 1200, w  Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala  widowiskowa – parter).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXIII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
ŚNIEGOŃ BARBARA


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w  dniu 24 lutego 2021 roku o godzinie 1400, w  Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala  widowiskowa – parter).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXIII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
KUNDZIARZ MARIAN

 

Back to top