– Informacje urzędowe

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 24 stycznia 2022 roku o godzinie 1300, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy i wypracowanie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący KomisjiFRANCISZEK PLEWA

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony …

Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam na XXXII Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w dniu 27 stycznia 2022 roku o godzinie 1200.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko …

Lp.  Ochotnicza Straż Pożarna  Data zebraniaGodzinaMiejsce zebraniaOsoba z Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP obsługująca zebranie*1.OSP Grywałd12.03.20221700remiza OSP GrywałdPiotr Ciężkowski, Piotr Oleś2.OSP Hałuszowa05.03.20221700remiza OSP HałuszowaPiotr Ciężkowski, Piotr Oleś3.OSP Kąty12.02.20221900remiza OSP KątyPiotr Ciężkowski, Piotr Oleś4.OSP Krościenko n.D.26.02.20221700remiza OSP Krościenko n.D.Piotr Ciężkowski, Piotr Oleś5.OSP Krośnica22.01.20221700remiza OSP KrośnicaPiotr Ciężkowski, Piotr Oleś6.OSP Tylka19.02.20221700remiza OSP TylkaPiotr Ciężkowski, Piotr Oleś

Prezes Zarządu …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji  o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D.  zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków  …

Back to top