– Informacje urzędowe

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 503 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia …

Wójt Gminy Jan Dyda informuje, że dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem w okresie ferii zimowych tj. do 26 lutego 2023 roku mogą skorzystać z promocyjnej ceny karnetów na wyciąg narciarski „Polana Sosny”.Po okazaniu legitymacji szkolnej dzieci będą mogły korzystać z dwugodzinnych karnetów za połowę ich ceny.Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z póz. zm.) Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem zawiadamia, że w dniu 07.02.2023r. została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji dla …

Standardy utrzymania dróg w Gminie Krościenko nad Dunajcem:

Odśnieżanie i posypywanie jezdni na całej szerokości,Drogi muszą zostać odśnieżone w sposób nieutrudniający włączenia się do odśnieżanej drogi z dróg przyległych w rejonie skrzyżowań i zjazdów oraz w sposób niepowodujący zasypywania chodników,Drogi, place i chodniki muszą być odśnieżane we wczesnych godzinach rannych do godz. 6.00 oraz w ciągu …

Back to top