– Informacje urzędowe

Krościenko nad Dunajcem

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z póz. zm.) Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem zawiadamia, że w dniu 22.11.2022r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 wraz z przyłączami PE dn25 do …

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że można już składać wnioski o zakup węgla dla gospodarstwa domowego.

Wniosek o zakup można złożyć na piśmie na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu …

Krościenko nad Dunajcem

 Obwieszczenie Wójta  Gminy Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) oraz Uchwał Rady Gminy Krościenko n.D. w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp:  „Krościenko – Zawodzie 4” Nr XXXVII/307/2022 z 28 kwietnia 2022r.,  „Krościenko …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że osoby fizyczne zainteresowane zakupem węgla (groszek, orzech) na potrzeby własnego gospodarstwa domowego po preferencyjnej cenie 2200 zł za tonę brutto proszone są o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem pod nr tel. 18 262 30 09 wew. 14 lub 11, w godz. 730 do1530 …

Back to top