– Gminna Biblioteka Publiczna

Biblioteka publiczna w Pieninach

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku n.D jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Działa w oparciu o Statut zatwierdzony przez Radę Gminy Krościenko n.D
Sieć GBP w Krościenku tworzą: biblioteka w Krościenku n.D oraz  filia
w Grywałdzie. Biblioteka gromadzi literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży i dzieci, literaturę popularno- naukową, wydawnictwa informacyjne i regionalne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku n.D dysponuje:
– wypożyczalnią dla dorosłych
– wypożyczalnią dla dzieci i młodzieży
– czytelnią
– dostępem do internetu

Gminna Biblioteka Publiczna 
34-450 Krościenko n.D, Aleja Wędkarzy 1
tel. (0-18) 262-31-00

e-mail:biblioteka@kroscienko.pl 
www.biblioteka.kroscienko-nad-dunajcem.pl
Kierownik: Weronika Walkowska

Back to top