– 2023 – listopad

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 6 grudnia 2023 roku o godzinie 13:30 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35(sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.Informacja o  gospodarowaniu mieniem gminy w sprawie najmu i dzierżawy.Zapoznanie się ze sprawą zawartą w wniosku Radnych Rady Gminy Krościenko …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 roku o godzinie 1500 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2024.Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący …

Memoriał Zdzisława Soliwody i Edwarda Kordasa w szachach zgromadził mnóstwo zawodników. Patronat honorowy nad imprezą pełnił wójt Krościenka nad Dunajcem Jan Dyda.

Zawody odbyły się w sobotę w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem i zostały zorganizowane przez Pienińskich Sympatyków Szachów w składzie Damien Zygar, Mateusz Trzęsała, Zygmunt Soliwoda. Sędzia głównym …

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem przypomina, żez dniem 31 października 2023 roku zakończył się okres zasiłkowy 2022/2023.

Rodziny zainteresowane uzyskaniem zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, który rozpoczął się od dnia 1 listopada, zobowiązani są do złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków wraz z kompletem …

W czwartek 14 listopada odbył się oficjalny odbiór inwestycji pod nazwą „Poprawa warunków przestrzennych i infrastrukturalnych na osiedlu romskim w gminie Krościenko nad Dunajcem poprzez budowę chodnika- Etap III.

W ramach zadania wykonano 360 metrów chodnika z kostki brukowej wraz z innymi robotami towarzyszącymi jak odwodnienie drogi, wykonanie kanału technologicznego, oświetlenie uliczne.

 Jest to kolejny etap inwestycji …

Back to top