– Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 6 grudnia 2023 roku o godzinie 13:30 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35
(sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  3. Informacja o  gospodarowaniu mieniem gminy w sprawie najmu i dzierżawy.
  4. Zapoznanie się ze sprawą zawartą w wniosku Radnych Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30.10.2023r.

Przewodnicząca Komisji
NATALIA KUBIK

Back to top