– Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 roku o godzinie 1500 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2024.
  3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
MARIAN KUNDZIARZ

Back to top