– 2021 – październik – 05

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego według zasad określonych w Uchwale Nr XXX/250/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za …

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Dzięki połączeniu wrażliwości ochotników oraz systemowym, wdrażanym od lat rozwiązaniom mądrej pomocy, tylko w zeszłej edycji Paczka dotarła do ponad 14 tys. rodzin.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki wpływają na realną zmianę w życiu konkretnych rodzin w potrzebie. To właśnie oni zbierają historie potrzebujących rodzin, diagnozują …

Bardzo ciekawe i pouczające warsztaty pn. „Strategia ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej na zewnątrz i wewnątrz  Pienińskiego Parku Narodowego” zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w ramach projektu CENTRALPARKS  z udziałem przedstawicieli Parku w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem.

Uczestnicy mogli zapoznać się z wieloma zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i …

Back to top