– Zagospodarowanie terenu działki na teren sportowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej w Krośnicy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na terenie gminy Krościenko n.D współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Gmina Krościenko nad Dunajcem  realizacje projekt  pn: “Zagospodarowanie terenu działki na teren sportowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej w Krośnicy”. Operacja realizowana jest w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

Celem projektu jest rozwijanie ogolnodostepnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej    na terenie sołectwa Krośnica.

Planowane efekty  to wykonanie   boiska do badbintona, zamontowane zostaną  urządzenia do street  workout,  bieżnia z piaskownicą do skoku w dal oraz utwardzenie części terenu w postaci nawierzchni bezpiecznej wraz z dojściem i dojazdem.

Całkowita wartość projektu wynosi: 154 468,96zł

Pozyskane środki unijne: 79 153,00zł.

Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 30.06.2022 r.

Back to top