– Wypłacono kolejne „dodatki węglowe”

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 31 października 2022 roku  zostały wypłacone kolejne „dodatki węglowe” wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1692 z póżn.zm.).

Ogółem w dniu 31 października zostało wypłaconych 7 dodatków, na kwotę 21 000,00 złotych.

Adam Musiał
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku nad Dunajcem

Back to top