– Strategia Rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem do roku 2030

Krościenko nad Dunajcem

Dobiegł końca okres obowiązywania „Strategii Rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem” opracowanej na lata 2015 – 2022. Data ta zbiega się także z aktywnym wejściem w nowy okres programowania w Unii Europejskiej. Stąd konieczność przygotowania nowej strategii na lata 2023 – 2030.

Planowanie strategiczne tym różni się od planowania bieżącego czy operacyjnego, że wybiega mocno w przyszłość i wyznacza cele rozwojowe w długiej perspektywie czasu. Pod „rządami” poprzedniej strategii wiele udało się dokonać, a nasza gmina wygląda dziś dalece inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Czy zatem nowa strategia to płynna kontynuacja wcześniejszych celów i działań, czy zupełnie nowe otwarcie? Jak planować w perspektywie kilku lat w tak niestabilnym i zmieniającym się otoczeniu? Co jest dla nas – jako lokalnej wspólnoty – ważne i które działania chcemy wzmocnić, a które uznamy za mniej ważne lub już zrealizowane.

Zależy mi – jako wójtowi gminy – aby w tę rozmowę zaangażowało się jak najwięcej z nas – z całej naszej małej ojczyzny jaką jest gmina. Dlatego zaplanowaliśmy różne formy pracy nad strategią umożliwiające włączenie się wszystkim zainteresowanym, którzy w tym procesie będą chcieli wziąć udział.

Już w czerwcu na naszej stronie pojawi się pierwsza ankieta, w której wspólnie zastanowimy się jak oceniamy potencjały i bariery rozwojowe gminy, we wrześniu i październiku zaprosimy Państwa na warsztaty strategiczne, podczas których wspólnie kształtować będziemy kierunki rozwoju gminy, wtedy też w ankiecie zapytamy Państwa o ocenę wskazanych wstępnie kierunków rozwoju, a także kluczowe dla rozwoju gminy projekty i działania. Opracowany dokument – na przełomie roku 2023 i 2024 oddamy Państwu pod ostateczny osąd jeszcze przed jego uchwaleniem przez Radę Gminy.

Zachęcam Państwa do czynnego udziału w pracach nad strategią, zgłaszania swoich uwag i przemyśleń, a także do śledzenia pojawiających się informacji na naszej stronie.

Porozmawiajmy o Krościenku!

Jan Dyda

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

Back to top