– Romowie wczoraj i dziś

W ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 roku, gmina Krościenko w 2021 roku realizuje kolejny  projekt pn: „Romowie wczoraj i dziś”, którego operatorem jest Centrum Promocji i Kultury w Krościenku nad Dunajcem. 

Na ten cel Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł. Projekt jest adresowany do społeczności romskiej oraz mieszkańców gminy i turystów.

Celem projektu jest edukacja i integracja społeczności Romskiej szczególnie dzieci z pozostałymi uczniami Szkoły Podstawowej w Krośnicy, gdzie żyje duża ponad 70 osobowa społeczność Romów. 

Podczas realizacji projektu zostaną utrwalone wspomnienia Romów, przybliżona zostanie historia ich osadnictwa w gminie Krościenko nad Dunajcem. Zrealizowany będzie także 15 minutowy film dokumentalny oraz broszura ze zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi. Młodzi Romowie wraz innymi dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Krośnicy będą tez mieć zajęcia edukacyjne z klockami lego Education Wedo 2.0, a starsi spotkania przy muzyce. 

Back to top