– Rola kobiety w życiu społeczności romskiej

W ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 roku, gmina Krościenko w 2022 roku realizuje   projekt pn: „Rola kobiety w życiu społeczności romskiej”.

Na ten cel Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach w.w programu w wysokości  64 800,00zł.

Celem projektu  jest  zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej   Romów w Polsce. W ramach  planowanego zadania zostanie zorganizowana miedzy innymi dwudniowa ogólnopolska konferencja przy stałej partnerskiej współpracy z Pełnomocnikiem Wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych Małopolskiego  Urzędem Wojewódzkiego w Krakowie, oraz inne zajęcia integracyjne i kulturalne.

Projekt  zostanie zrealizowany do końca grudnia 2022 roku.

Back to top