– Rewitalizacja XIX w. ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku”

W ramach programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” Gmina realizuje projekt pn: „Rewitalizacja XIX w. ratusza wraz   z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku”. W kwietniu 2020 roku gmina podpisała umowę między z Ministrem Kultury    i Dziedzictwa Narodowego na kwotę dofinansowania 419 958, 28 zł.

Ministerialna promesa zapewnia wsparcie na dofinansowanie tzw. wkładu własnego związanego bezpośrednio z celami kulturalnymi, dla w.w zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących   z Funduszu Promocji Kultury uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r.o grach hazardowych .

Logo_Ministerstwa_Kultury_i_Dziedzictwa_Narodowego.svg
Back to top