– Przeprowadzono modernizację ul. Żarnowieckiej w Grywałdzie

W Grywałdzie zakończony został kolejny etap robót drogowych.
Na ul. Żarnowieckiej wykonane zostało odwodnienie drogi wraz z wykonaniem nawierzchni z tłucznia kamiennego na pow.750,0m2.
Wartość wykonanych robót wynosi 102 258,06 zł. Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Back to top